Exodus 90 nie je program určený na liečbu závislostí. Je to duchovné cvičenie, ktoré preorientuje samotný spôsob života daného muža. Je to príležitosť začať napodobňovať svoj život Kristovmu životu. Niečo také nevyhnutne prinesie hojné milosti a väčšiu slobodu. Pán môže čokoľvek: použil Exodus 90 na to, aby priniesol milosť úplnej slobody ľuďom, ktorí už desaťročia bojujú so serióznymi závislosťami. Sloboda však nepríde iba skokom cez obruče Exodusu 90. Exodus 90 nám jednoducho pomáha otvoriť sa milosti a slobode, ktorú nám chce Boh dať.

Dôrazne odporúčame, aby tí, ktorí zápasia so závislosťou, dostali potrebnú pomoc od licencovaného terapeuta. Exodus 90 nie je pre každého človeka v každom období jeho života. Opýtajte sa Pána, či vás volá vydať sa na cestu Exodusu 90.

Našli jste odpověď?