A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu."

- Matúš 16:15


S veľkou radosťou oznamujeme, že vydávame tri nové preklady, práve včas na Exodus, ktorý sa začne 4. januára 2021: španielský, poľský a slovenský.

V nasledujúcich rokoch zabezpečíme ďalšie preklady pre Exodus 90! Tieto preklady sú jedine možné s podporou, ktorú máme od vás. Nájdite vo svojom okolí mužov, ktorí veria v našu misiu a majú prostriedky na ich podporu a ozvite sa! Boli by sme radi, keby sme s nimi boli v kontakte!

Kontaktovať nás môžete na adrese [email protected], alebo kliknutím na čierne tlačidlo v pravom dolnom rohu.


A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili?

-Skutky 2:8

Našli jste odpověď?