Mnoho protestantov má už Exodus 90 za sebou a veľké číslo z nich uviedlo, že to bola pre nich veľmi plodná skúsenosť. Exodus 90 je duchovné cvičenie pre mužov založené na modlitbe, askéze a bratstve a má korene v tradíciách rannej Cirkvi. Táto cesta k svätosti nepatrí iba Exodusu 90, ani len Katolíckej cirkvi, ale všetkým kresťanom po celom svete! Každý muž je vítaný. Čoraz viac protestantských, evanjelických a iných nekatolíckych, kresťanských účastníkov považuje naše duchovné cvičenie za veľmi prínosné pre ich slobodu a vzťah s Kristom.

Našli jste odpověď?