Ako dlho trvá znovuzískanie slobody? Osem dní, tridsať dní, deväťdesiat dní, päť rokov? Pokiaľ ide o znovuzískanie slobody, musíme urobiť viac, ako len úspešné preskakovanie sady obručí na určitý čas. Musíme odpovedať na Božiu milosť a preorientovať náš život smerom k nemu. Zamysli sa nad mužom, ktorý bojuje s alkoholizmom. Bude sa môcť po deväťdesiatich dňoch stretnutí Anonymných Alkoholikov vrátiť do prázdneho domu plného alkoholu? Skôr nie. Zotavenie a sloboda neprichádza zadarmo.

Musíme preorientovať náš život smerom ku Kristovi, ktorý je zdrojom nášho naplnenia a slobody. Bez ohľadu na to, s čím bojujete, týchto 90 dní je čas na preorientovanie vášho života zmenou nezdravých návykov. S kým tráviš čas? K čomu sa utiekate keď ste pod stresom? Na čo sa obraciate v obdobiach nudy? Nech nás zotročuje čokoľvek, väčšiu slobodu získame, iba ak zmeníme svoje srdcia, mysle a celkové návyky nášho života tak, aby bol Ježiš Kristus v jeho centre.

Vo svojej knihe Váš Mozog a Porno, profesor Gary Wilson tvrdí, že ľudia sa snažia "reštartovať" ich mozog s cieľom dosiahnuť oslobodenie od svojej pornografickej závislosti, tým, že sa snažia vydržať tri mesiace bez pohľadu na pornografické obrázky. Muži so závažnými príznakmi závislosti však niekedy potrebujú na dosiahnutie slobody oveľa dlhšie obdobie. Pre nich osem dní nestačí, tridsať dní nestačí; deväťdesiat dní je veľmi silný začiatok, ale stále to nestačí na skutočnú a trvalú slobodu.

Majte nádej: počas týchto deväťdesiatich dní stretnete nášho Pána novým spôsobom. Srdcom tohto obdobia deväťdesiatich dní je Kristov plán slobody, ktorý vám poskytne prostriedky na to, aby ste svoj život znovu odovzdali Bohu a umožnili mu ho radikálne zmeniť. Kristova cestovná mapa modlitby, asketizmu a bratstva, zdôraznená v Exoduse 90, nás uschopňuje prijímať milosti potrebné na získanie slobody, pre ktorú nás Boh stvoril. A ak dovolíte Božej milosti pôsobiť, zažijete preorientovanie svojho života tým smerom, ktorý je najdôležitejší. Týchto deväťdesiat dní má schopnosť vám slúžiť ako zmysluplný štart až do konca vášho života.

Našli jste odpověď?