All Collections
Čo je Exodus 90 a Prečo by som ho mal robiť?
Čo je Exodus 90 a Prečo by som ho mal robiť?

Čo je to? Načo je to? Môžu sa zapojiť aj protestanti? Prečo to nie je zadarmo?

Stephen Zepp avatar
Written by Stephen Zepp
Aktualizováno před více než týdnem

Čo je Exodus 90 a Prečo by som ho mal robiť?

Exodus 90 je 90-dňové duchovné cvičenie pre mužov založené na Kristovom pláne slobody: modlitba, asketizmus a bratstvo. Muži, ktorí túžia rásť v duchovnom živote a získať väčšiu slobodu vytvoria bratstvo 5-7 mužov, ktorí sa spoločne podporujú v dodržiavaní stanovenej štruktúry modlitby, asketizmu a bratstva počas 90 dní. Počas tejto doby ich povedú denné čítania z knihy Exodus spojené s každodennými úvahami, ktoré ich udržia na ceste za slobodou.

Exodus 90 je duchovné cvičenie, ktoré ľuďom nielen sľubuje väčšiu slobodu, ale ju aj poskytuje. Viac ako 90% mužov, ktorí prešli Exodus 90 tvrdí, že kvôli nášmu programu zažili väčšiu slobodu. A hoci sa 90 dní ukazuje ako dostatočná pomoc mužom pri získavaní väčšej slobody, nestačí si túto znova nájdenú slobodu len chrániť, je to iba začiatok. Aby sme žili naše životy slobodne, musíme naďalej kráčať po ceste, ktorú nám Kristus vychodil. Musíme naďalej žiť životom modlitby, asketizmu a bratstva. Cvičenia v rámci Dňa 91 sú pripravené pomôcť vám a vášmu bratstvu v tomto dobrodružstve po dokončení Exodusu 90. Zatiaľ však držme oči na ceste, ktorá nás čaká teraz. Zhromaždime bratstvo a pripravme sa na 1. deň Exodusu 90.


OBSAH

Prečo by mali muži robiť Exodus 90?

Prečo 90 dní?

Je Exodus 90 katolícka organizácia?

Môžu sa aj protestanti zapojiť do Exodusu 90?

Je Exodus 90 program na liečbu závislostí?

Prečo Exodus 90 nie je zadarmo?


Prečo by mali muži robiť Exodus 90?

Každý muž nachádza Exodus z iného dôvodu. Spoločnou niťou je ale túžba po väčšej slobode. Väčšina mužov cíti hlbokú potrebu stať sa lepšími manželmi pre svoje manželky, otcami pre svoje deti, či kňazmi pre Cirkev, a tak nevyhnutne potrebujú obnovu.

Keď sa pozrieme na Knihu Exodus, vidíme v Izraelitoch silný obraz dnešných mužov. Izraeliti sú zotročovaní nie preto, že sú slabí, ale preto, že sú silní a rastú. Výsledkom je, že sú postrachom pre faraóna, ktorý ich naďalej utláča. Je to tak podobné dnešným mužom, ktorí sú tak plní potenciálu a sily, že ich Diabol zotročuje v hriechu a vo svetských pôžitkoch zo strachu, čo by mohli urobiť, keby odpovedali na Božie volanie.

Takže prečo by mali muži robiť Exodus 90? Aby rozhodne a cieľavedome prijali svoje povolanie stať sa duchovnými vodcami vo svojich domácnostiach, do ktorého ich Boh povolal, a po ktorom túžia ich manželky a deti v hĺbke ich sŕdc.

Cesta ku slobode - cesta ku životu - je tu pred vami. Je nepochybne tvrdá a vydá sa na ňu malé množstvo mužov. Kristus to vie, ale povolal vás k tomu. Dáva vám na výber: slobodu alebo otroctvo, život alebo smrť. Ak sa rozhodnete vykročiť na túto cestu, vykračujete na plán k úprimnej slobode. Vyberáte si pravý život. Práve teraz a každý deň od tohto bodu sa pozerajte na kríž. Ježiš Kristus, Veľký Osloboditeľ, je živý a prítomný a je pripravený s vami kráčať po ceste k slobode.

Nasledujto ho.

"Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!" (Matúš 7:13-14)


Prečo 90 dní?

Ako dlho trvá znovuzískanie slobody? Osem dní, tridsať dní, deväťdesiat dní, päť rokov? Pokiaľ ide o znovuzískanie slobody, musíme urobiť viac, ako len úspešné preskakovanie sady obručí na určitý čas. Musíme odpovedať na Božiu milosť a preorientovať náš život smerom k nemu. Zamysli sa nad mužom, ktorý bojuje s alkoholizmom. Bude sa môcť po deväťdesiatich dňoch stretnutí Anonymných Alkoholikov vrátiť do prázdneho domu plného alkoholu? Skôr nie. Zotavenie a sloboda neprichádza zadarmo.

Musíme preorientovať náš život smerom ku Kristovi, ktorý je zdrojom nášho naplnenia a slobody. Bez ohľadu na to, s čím bojujete, týchto 90 dní je čas na preorientovanie vášho života zmenou nezdravých návykov. S kým tráviš čas? K čomu sa utiekate keď ste pod stresom? Na čo sa obraciate v obdobiach nudy? Nech nás zotročuje čokoľvek, väčšiu slobodu získame, iba ak zmeníme svoje srdcia, mysle a celkové návyky nášho života tak, aby bol Ježiš Kristus v jeho centre.

Vo svojej knihe Váš Mozog a Porno, profesor Gary Wilson tvrdí, že ľudia sa snažia "reštartovať" ich mozog s cieľom dosiahnuť oslobodenie od svojej pornografickej závislosti, tým, že sa snažia vydržať tri mesiace bez pohľadu na pornografické obrázky. Muži so závažnými príznakmi závislosti však niekedy potrebujú na dosiahnutie slobody oveľa dlhšie obdobie. Pre nich osem dní nestačí, tridsať dní nestačí; deväťdesiat dní je veľmi silný začiatok, ale stále to nestačí na skutočnú a trvalú slobodu.

Majte nádej: počas týchto deväťdesiatich dní stretnete nášho Pána novým spôsobom. Srdcom tohto obdobia deväťdesiatich dní je Kristov plán slobody, ktorý vám poskytne prostriedky na to, aby ste svoj život znovu odovzdali Bohu a umožnili mu ho radikálne zmeniť. Kristova cestovná mapa modlitby, asketizmu a bratstva, zdôraznená v Exoduse 90, nás uschopňuje prijímať milosti potrebné na získanie slobody, pre ktorú nás Boh stvoril. A ak dovolíte Božej milosti pôsobiť, zažijete preorientovanie svojho života tým smerom, ktorý je najdôležitejší. Týchto deväťdesiat dní má schopnosť vám slúžiť ako zmysluplný štart až do konca vášho života.


"Čo je Exodus 90? " Často kladené otázky


Môžu sa aj protestanti zapojiť do Exodusu 90?

Samozrejme. Mnoho protestantov má už Exodus 90 za sebou a veľké číslo z nich uviedlo, že to bola pre nich veľmi plodná skúsenosť. Exodus 90 je duchovné cvičenie pre mužov založené na modlitbe, asketike a bratstve a má korene v tradíciách rannej Cirkvi. Táto cesta k svätosti nepatrí iba Exodusu 90, ani len Katolíckej cirkvi, ale všetkým kresťanom po celom svete! Každý muž je vítaný. Čoraz viac protestantských, evanjelických a iných nekatolíckych, kresťanských účastníkov považuje naše duchovné cvičenie za veľmi prínosné pre ich slobodu a vzťah s Kristom.


Je Exodus 90 v súlade s učením Cirkvi?

V skratke: áno. Exodus 90 začal ako duchovné cvičenie pre seminaristov. Pred piatimi rokmi sa náš tím zaviazal zdieľať ho s celým svetom. Doteraz naše duchovné cvičenie zažilo viac ako 30 000 mužov. Spoločnosť Exodus, Inc. má plnú podporu mnohých biskupov, vrátane nášho milovaného biskupa Kevina C. Rhoadesa z Fort Wayne-South Bend, ktorý udelil nášmu duchovnému cvičeniu Imprimatur.


Je Exodus 90 program na liečbu závislostí?

Exodus 90 nie je program určený na liečbu závislostí. Je to duchovné cvičenie, ktoré preorientuje samotný spôsob života daného muža. Je to príležitosť začať napodobňovať svoj život Kristovmu životu. Niečo také nevyhnutne prinesie hojné milosti a väčšiu slobodu. Pán môže čokoľvek: použil Exodus 90 na to, aby priniesol milosť úplnej slobody ľuďom, ktorí už desaťročia bojujú so serióznymi závislosťami. Sloboda však nepríde iba skokom cez obruče Exodusu 90. Exodus 90 nám jednoducho pomáha otvoriť sa milosti a slobode, ktorú nám chce Boh dať.

Dôrazne odporúčame, aby tí, ktorí zápasia so závislosťou, dostali potrebnú pomoc od licencovaného terapeuta. Exodus 90 nie je pre každého človeka v každom období jeho života. Opýtajte sa Pána, či vás volá vydať sa na cestu Exodusu 90.


Prečo Exodus 90 nie je zadarmo?

Dobrá otázka! Máme veľmi užitočný článok, ktorý zodpovedá na túto otázku:


"Boh túži po tvojej slobode ešte viac ako ty"

- Sprievodca Exodusom 90

Did this answer your question?